Četinari

Prikaz: Lista / Mreža
Prikaz:
Sortiraj po:
Cryptomeria japonica 'Elegans Nana'   ( br. saksije ∅17 )
Patuljasti četinar.  Krošnja je žbunasta. Četine su žute zelene boje, srpasto povijene sa za..
Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'
Krošnja je piramidalna sa granama  koje su postavljene skoro horizontalno. Četine su svetlo ..
Juniperus chinensis 'Blue and Gold' (br.saksije ∅19 )
Polegli četinar,sa pretežno žbunastom krošnjom.Dostize visinu do 1,5 m.Četine su sivo-zelene boje..
Juniperus chinensis 'Expansa Aureospicata'  (br.saksije ∅19)
Polegli četinar,dostiže visinu od 0,5 do 1m.Četine su zelene boje sa žutim pramenovima.Pogoduju j..
Juniperus chinensis 'Pulmosa Aurea'
Vrsta kleke,čije pojedine grane stoje pod uglom oko 60 ͦdo uspravno,u punoj zrelosti dostiže visi..
..
Juniperus chinensis 'Stricta'
Habitus siroko kupast, sa gustim  grančicama i bodljivim četinama. U punoj zrelosti dostiže ..
Juniperus communis ' Hibernica '
Krošnja usko kupasta do valjkasta,dostiže visimu do 3- 5m a širina krošnje maksimalno može da nar..
Juniperus communis 'Green Carpet' (br.saksije ∅19 )
Polegli četinar,veoma guste krošnje. Dostiže visinu od 10 do 15cm, u širinu moze ići do 1 m.Četin..
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' (br.saksije ∅19 )
Polegli četinar koji dostiže visinu od 15cm u širinu do 1m. Četine su zelene boje, a u toku zime ..
Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’ (br.saksije ∅19 )
Polegli četinar veoma guste krošnje. Visine 10cm, četine su zeleno plave boje . Tolerantan je pre..
Juniperus horizontalis ’Andorra Compacta Variegata‘ (br.saksije ∅19 )
Polegli četinar, sa horizontalnim granama I gustom krošnjom. Dostiže visinu od 30 cm, au širinu m..
Juniperus horizontalis'Andorra Compacta' (br.saksije ∅19 )
Polegli četinar, sa poleglim grama i gustom krošnjom. Dostiže visinu od 30-40 cm, u širinu može i..
Juniperus procumbens 'Nana'  ( br.saksije ∅19 )
Polegli četinar, dostiže visinu od 10cm. Četine su svetlo zelene boje, bodljive. Ova kleka relati..
Juniperus sabina' Tamariscifolia' (br.saksije∅19)
Polegli četinar, dostiže vision od 0,7m a širinu od 1,5-2m. Četine su zeleno plave boje. U staros..
Powered By: SteCom CPMPIS